Nghiệp vụ bảo hiểm

Kế toán bảo hiểm,kế toán chế độ,Luật bảo hiểm,bảo hiểm xã hội,bảo hiểm y tế,bảo hiểm thất nghiệp, Các văn bản pháp luật về chế độ bảo hiểm của người lao động

Đăng ký bảo hiểm cho nhân viên thì cần giấy tờ gì?

Truy thu bảo hiểm xã hội từ năm cũ bây giờ không biết phải xử lý làm sao xin được giúp đỡ

Thủ tục báo giảm và chốt sổ bảo hiểm cho nhân viên nghỉ việc gồm những gì?

Thut tục báo giảm và chốt sổ bảo hiểm cho nhân viên nghỉ việc gồm những gì?

Công ty TNHH 2 thành viên giám đốc không hưởng lương thì có phải tham gia bhxh không?

Nhân viên công ty đang tham gia bảo hiểm tự nguyện ở địa phương giờ khai tăng bảo hiểm ở công ty như thế nào?

Nhân viên có bầu 2 tháng mới vào công ty thì có được hưởng bảo hiểm thai sản không

Đã nghỉ việc nhưng công ty cũ vẫn tham gia bảo hiểm xã hội cho nhân viên

Người lao động nghỉ sinh khi đóng bảo hiểm được 5 tháng

Người lao động nghỉ thai sản đi làm trước thời hạn có phải đóng bảo hiểm không?

Hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi tham gia bảo hiểm được 11 tháng?

Cơ quan bảo hiểm trả tiền thai sản theo quý có đúng không?

Chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh được hưởng 6 ngày hay 7 ngày trợ cấp bảo hiểm?

Thay CMTND có phải làm điều chỉnh thay đổi bhxh không?

Đóng bảo hiểm từ t10/2019 nhưng do dịch nghỉ 1 tháng vậy tháng 10/2020 có được hưởng thai sản không?

Người lao động chỉ đi làm 14 ngày 1 tháng thì có đóng bảo hiểm xã hội không?

Công nhân viên không chịu tham gia bảo hiểm giờ phải làm sao

Thẻ bảo hiểm y tế hết hạn mà công ty vẫn đang tham gia bảo hiểm thì có cần làm gì không?

Xin hỏi về cách tính tiền nghỉ ốm dài ngày cho người lao động

Giải trình chế độ thai sản khi nhân viên đóng bhxh 7 tháng trước khi sinh?

Hưởng trợ cấp 1 lần bhxh với người lao động vợ không tham gia bhxh?

Công ty không đóng bảo hiểm cho nhân viên mà chỉ muốn mua bảo hiểm y tế có được không?

Đóng bảo hiểm cho người lao động trước có được không?

Công ty trích bảo hiểm nhưng không đóng cho nhân viên giờ phải làm sao?

Có cách nào tự mình sang cơ quan bảo hiểm lấy thẻ bảo hiểm y tế hay không?

Muốn kiện công ty vì không chốt sổ bảo hiểm cho người lao động khi nghỉ việc

Thay đổi hộ khẩu khác tỉnh thì thẻ bhyt và sổ bhxh có gặp vấn đề gì khi hưởng thai sản không?

Giải trình số lao động bảo hiểm khác với số lao động quyết toán thuế TNCN?

Giữa tháng 4 báo giảm lao động nhưng vẫn đóng tiền giờ bảo hiểm báo đóng dư làm sao?

Thông báo tiền đóng bảo hiểm bị sai giữa cơ quan bảo hiểm và tiền trên bảng kê của kế toán?

Top