Nghiệp vụ kế toán

Tham gia thảo luận hỏi đáp các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày

Công ty vốn điều lệ 3tỷ8 đầu tư thực hiện dự án 12 tỷ thì phải làm sao?

Công ty mới thành lập được miễn thuế môn bài nhưng thuế vẫn gửi thông báo nợ

Vấn đề thuế tncn và bhxh của người lao động lớn tuổi?

Công ty thiếu vốn điều lệ có được vay để góp cho đủ không?

Hạch toán tiền công nợ tk 331 từ công ty sang cho cá nhân

Thanh tra bảo hiểm thì kế toán có phải cung cấp số liệu không?

Chi phí chạy quảng cáo google, facebook nhân viên trả làm sao đưa vào chi phí hợp lý

Tiền Công ty thuê thầy về cúng hạch toán vào đâu cho hợp lý?

Báo cáo tài chính không phát sinh nhưng sổ phụ ngân hàng lại phát sinh phải làm sao?

Hỏi về tài sản cố định do doanh nghiệp tự xây dựng đưa nguyên giá sao cho hợp lý

Kế toán thi công nội thất theo công trình thì cần báo cáo kế toán nào?

Chi phí khấu hao tài sản cố định khi doanh nghiệp chưa sản xuất có được đưa sang chi phí chờ phân bổ?

Công ty làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh thì có cần thông báo với thuế không?

Giao hàng gia công cho nước ngoài theo chỉ định tại địa điểm trong nước có phải xuất hóa đơn GTGT không?

Hóa đơn đầu vào là kg thì đầu ra xuất là mét được không?

Công ty đang tạm ngừng hoạt động thì có nộp được các loại báo cáo năm cũ không?

Kế toán công ty xây dựng hạch toán hết vào 154 không tách công trình có sao không?

Hàng hóa được biếu tặng không có giá vốn giờ thanh tra phải làm như thế nào?

Lập định mức dầu cho xe bồn công ty bê tông thương phẩm

Nộp lại báo cáo tài chính và quyết toán thuế tncn nhưng lỗi tờ quyết toán tncn

Hóa đơn vat đầu vào trước ngày thành lập công ty giải quyết như thế nào?

Khách hàng cá nhân chuyển khoản vào công ty nhưng không lấy hóa đơn phải làm sao?

Công ty mới làm thêm địa điểm kinh doanh khác tỉnh thì có cần nộp tờ khai môn bài không?

Kế toán giá thành trong công ty sản xuất gỗ nhờ được hướng dẫn

Có được làm bút toán điều chỉnh tài khoản 1331 và 3331 không?

Hỏi về chi nhánh khách tỉnh hóa đơn và con dấu có dùng chung được với công ty mẹ không?

Giải trình số liệu chênh lệch giữa kế toán và cơ quan thuế

Công ty dịch vụ kế toán làm báo cáo không tách công trình giờ phải làm lại?

Mở tài khoản ngân hàng yêu cầu phải có kế toán trưởng nhưng bên mình không có giờ làm sao?

Chi phí hoa hồng được hưởng khi bán hàng cho công ty nước ngoài hạch toán như thế nào?

Diễn đàn kế toán Việt Nam - Chuyên mục thuế
Diễn đàn kế toán Việt Nam - Chuyên mục thuế
Diễn đàn kế toán Việt Nam - Bảo hiểm xã hội Việt Nam Diễn đàn kế toán Việt Nam - Lao động tiền lương Tuyển dụng kế toán - Cộng Đồng Kế Toán Việt Nam
Tuyển dụng kế toán - Cộng Đồng Kế Toán Việt Nam
Top