Thuế giá trị gia tăng

Tập hợp văn bản và hỏi đáp về thuế GTGT

Cục thuế yêu cầu giải trình số thuế GTGT còn được khấu trừ quá lớn?

Điều chỉnh tờ khai thuế quý 3/2019 thì có phải thực hiện bút toán nào không?

Dịch vụ đầu ra không chịu thuế thì có được khấu trừ thuế đầu vào không?

Xuất hóa đơn GTGT cho công ty nước ngoài nhưng có văn phòng ở Việt Nam thì phải làm sao?

Nộp thừa thuế GTGT hàng nhập khẩu thì có được khấu trừ sang thuế GTGT không?

Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

Hàng hóa, dịch vụ áp dụng mức thuế suất GTGT 5%

Danh mục hàng hóa, dịch vụ được áp dụng thuế suất GTGT 0%

Đối tượng không chịu thuế GTGT

Hệ thống văn bản pháp luật về thuế GTGT mới nhất

Quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng

Quy định về hóa đơn chứng từ mua bán hàng hóa, dịch vụ

Phương pháp tính thuế GTGT mới nhất

Căn cứ tính thuế giá trị gia tăng

Phạm vi áp dụng thuế GTGT

Khái niệm , đặc điểm và tác dụng của thuế GTGT

Thuế gtgt mua nguyên liệu cho sx sản phẩm cả chịu thuế và không chịu thuế làm sao cho có lợi?

Số tiền thuế GTGT không làm hoàn thuế phân bổ vào chi phí như thế nào?

Thuế gtgt đầu ra với máy móc nông nghiệp bao nhiêu là hợp lý?

Có quyết định hoàn thuế nhưng sai số tài khoản người nhận phải làm sao?

Xuất khẩu thì tài khoản ngân hàng cần đăng ký ntn để nhận USD?

Quên chưa kê khai hóa đơn GTGT đầu vào quý 1 thì phải làm gì?

Giấy báo có của ngân hàng có phải là chứng từ hợp pháp khi hoàn thuế GTGT với hàng xuất khẩu không?

Doanh nghiệp doanh thu trên 100 tỷ có được gia hạn nộp thuế không?

Thuế gtgt của tscđ dùng cho hoạt động kinh doanh chịu thuế và không chịu thuế khấu trừ được bao nhiêu?

Có phải nộp lại số thuế gtgt đầu vào đã hoàn tương ứng với số hàng hóa đã xuất khẩu bị trả lại ?

Thuế suất gtgt cho dịch vụ môi giới cho công ty nước ngoài bán hàng vào việt nam?

Hết hạn nộp hồ sơ khai thuế nhưng phát hiện còn hóa đơn, chứng từ chưa kê khai nộp thuế gtgt thì xử lý như thế nào

Hướng dẫn xử lý kê khai trùng hóa đơn đầu vào từ năm 2019

Mức thuế suất thuế GTGT đối với hàng hoá có điểm giao nhận ngoài Việt Nam

Tuyển dụng kế toán - Cộng Đồng Kế Toán Việt Nam
Top