bằng sư phạm toán chuyển học sư phạm tiểu học

  1. T

    chỉ học thứ 7 chủ nhật: Chuyển Đổi Gấp học Cao Đẳng sư phạm Tiểu hỌc ngay trong tháng 9

    Liên hệ: CÔ HƯƠNG 0987 758 401 hoặc CÔ MINH 0987 748 463. Liên thông chính quy sư phạm mầm non, sư phạm giáo dục tiểu học từ trung cấp lên cao đẳng. Chấp nhận mọi bằng Trung cấp CĐ ĐH ngành khác liên thông đổi ngành sang học giáo dục mầm non tiểu học, thời gian học cuối tuần vào thứ 7 chủ...
  2. T

    Học nhanh Cấp BẰng sư phạm tiểu học, hệ Văn bằng 2 Cao đẳng tiểu học chính Quy

    Liên hệ: CÔ HƯƠNG 0987 758 401 hoặc CÔ MINH 0987 748 463. Liên thông chính quy sư phạm mầm non, sư phạm giáo dục tiểu học từ trung cấp lên cao đẳng. Chấp nhận mọi bằng Trung cấp CĐ ĐH ngành khác liên thông đổi ngành sang học giáo dục mầm non tiểu học, thời gian học cuối tuần vào thứ 7 chủ...