bằng tại chức mầm non

  1. T

    Từ Bằng Tại Chức, NGhề,.... Chuyển đổi ngay sang Bằng chính Quy Mầm non, TIỂU Học ntn?

    Điện thoại liên hệ: 0987.748.463 (Cô Minh) hoặc 0987.758.401 (Cô Hương) Liên thông chính quy sư phạm Mầm non, sư phạm giáo dục Tiểu học từ trung cấp lên cao đẳng. Chấp nhận mọi bằng Trung cấp Cao đẳng Đại học các ngành khác liên thông đổi ngành sang học giáo dục mầm non tiểu học, thời...