chứng chỉ nào để mở trường mầm non

  1. T

    Học Chứng chỉ Quản lý mầm non ở Đâu Nhanh, trƯỜng nÀo đủ điều kiện mở trường Mầm Non

    Liên hệ (cô Hương 0987.758.401) hoặc (cô Minh 0987.748.463) Bạn đã có bằng hoặc chưa có bằng sư phạm Mầm non, Bạn muốn mở trường mầm non tư thục hay muốn mở nhóm lớp trông trẻ tại nhà. Cần học ngay chứng chỉ Quản lý giáo dục Mầm non, học ở đâu, học trường nào thì tốt, đăng ký ở đâu tại Hà nội...