học liên thông ngành kỹ thuật điện

  1. L

    trƯỜng nào cho lIÊN thÔNG trái ngành HỌC cao ĐẲNG CƠ KHÍ đi lao động NƯớc ngoài

    Liên hệ: CÔ HƯƠNG 0987 758 401 hoặc CÔ MINH 0987 748 463.TRƯỜNG CAO ĐẲng xét học bạ vào hệ chính quy. Năm học 2018, nhà Trường Xét tuyển học bạ THPT (học hết cấp 3) vào học hệ Cao đẳng chính quy. Xét dễ đỗ. Xét nguyện vọng 1 vào cao đẳng chính quy. Nhà trường liên kết với các...
  2. T

    LỚp học nhanh Liên thông Cao đẲng chÍNH quy cơ khí, HÀN, CẮt, điện công nghiệp

    Liên hệ: Cô Hương 0987 758 401 - Cô Minh 0987 748 463 đăng ký xếp lớp học ngay BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ KHÍ – LUYỆN KIM THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG Trường Cao đẳng Cơ...