học ngành gì dễ xin việc

  1. T

    Xét nguyện vỌNG bổ sUng = HỌc bạ lớp 12, THPT ĐỖ Cao đẲNg sp TIỂU học ChíNH quy hà Nội

    Liên hệ: CÔ HƯƠNG 0987758401 hoặc CÔ MINH 0987748463 Cao đẳng công lập xét tuyển sư phạm tiểu học, sư phạm mầm non chính quy. hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển hệ cao đẳng sư phạm chính quy tại hà nội, xét tuyển học bạ cấp 3, xét phiếu điểm, xét nguyện vọng 1. Xét dễ đỗ. Miễn...