liên thông cđ tiểu học

  1. T

    THời gian Khóa học lIên thông từ TRUNg cấp MẦM NOn lên CAO đẳng tiểu học mầm non - đào tạo sư phạm chính quy

    Hotline: cô Minh 0987748463 hoặc cô Hương 0987758401. Liên thông chính quy sư phạm Mầm non, sư phạm giáo dục Tiểu học từ trung cấp lên cao đẳng. Chấp nhận mọi bằng Trung cấp Cao đẳng Đại học các ngành khác liên thông đổi ngành sang học giáo dục mầm non tiểu học, thời gian học cuối tuần vào...