văn bằng 2 cao đẳng mầm non

 1. T

  quận cầu giấy - HỌC VĂN BẰNG 2 CĐ ĐH SƯ PHẠM TIỂU HỌC - MẦM NON tháng 11 12 năm 2018

  Điện thoại liên hệ: 0987.748.463 (Cô Minh) hoặc 0987.758.401 (Cô Hương) Liên thông chính quy sư phạm Mầm non, sư phạm giáo dục Tiểu học từ trung cấp lên cao đẳng. Chấp nhận mọi bằng Trung cấp Cao đẳng Đại học các ngành khác liên thông đổi ngành sang học giáo dục mầm non tiểu học, thời...
 2. T

  Tháng 10 11- Cần Tìm Lớp cao đẳng Liên thông _ Văn bằng 2: TIểu học , mầm non

  Điện thoại liên hệ: 0987.748.463 (Cô Minh) hoặc 0987.758.401 (Cô Hương) chuyển đổi bằng, Liên thông chính quy sư phạm Mầm non, sư phạm giáo dục Tiểu học từ trung cấp lên cao đẳng. Chấp nhận mọi bằng Trung cấp Cao đẳng Đại học các ngành khác liên thông đổi ngành sang học giáo dục mầm...
 3. T

  Xét tuyển năm 2018 - Liên thông hệ Cao đẳng chính quy sư phạm Mầm non - cao đẳng tiểu học

  Điện thoại liên hệ: 0987.748.463 (Cô Minh) hoặc 0987.758.401 (Cô Hương) chuyển đổi bằng, Liên thông chính quy sư phạm Mầm non, sư phạm giáo dục Tiểu học từ trung cấp lên cao đẳng. Chấp nhận mọi bằng Trung cấp Cao đẳng Đại học các ngành khác liên thông đổi ngành sang học giáo dục mầm...
 4. T

  [vb2] TUYỂN SINH, KHAI GIẢNG VĂN BẰNG 2 MẦM NON, Cao đẳng sư phạm Mầm non đi học ngay

  Liên hệ ĐT: 0987.748.463 (Cô Minh) hoặc 0987.758.401 (Cô Hương) Liên thông chính quy sư phạm Mầm non, sư phạm giáo dục Tiểu học từ trung cấp lên cao đẳng. Chấp nhận mọi bằng Trung cấp Cao đẳng Đại học các ngành khác liên thông đổi ngành sang học giáo dục mầm non tiểu học, thời gian học cuối...
 5. T

  VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG SƯ PHẠM MẦM NON. lớp đi học ngay, công lập, quận bắc từ liêm

  Liên hệ ĐT: 0987.748.463 (Cô Minh) hoặc 0987.758.401 (Cô Hương) Liên thông chính quy sư phạm Mầm non, sư phạm giáo dục Tiểu học từ trung cấp lên cao đẳng. Chấp nhận mọi bằng Trung cấp Cao đẳng Đại học các ngành khác liên thông đổi ngành sang học giáo dục mầm non tiểu học, thời gian học cuối...
 6. T

  Học THứ 7 chủ nhật : CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TIỂU HỌC (cho người tỉnh xa, đi làm...)

  Điện thoại liên hệ: 0987.748.463 (Cô Minh) hoặc 0987.758.401 (Cô Hương) Cao đẳng công lập xét tuyển sư phạm tiểu học, sư phạm mầm non chính quy. hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển hệ cao đẳng sư phạm chính quy tại hà nội, xét tuyển học bạ cấp 3, xét phiếu điểm, xét nguyện vọng...
 7. T

  Từ Bằng Tại Chức, NGhề,.... Chuyển đổi ngay sang Bằng chính Quy Mầm non, TIỂU Học ntn?

  Điện thoại liên hệ: 0987.748.463 (Cô Minh) hoặc 0987.758.401 (Cô Hương) Liên thông chính quy sư phạm Mầm non, sư phạm giáo dục Tiểu học từ trung cấp lên cao đẳng. Chấp nhận mọi bằng Trung cấp Cao đẳng Đại học các ngành khác liên thông đổi ngành sang học giáo dục mầm non tiểu học, thời...