văn bằng 2 cao đẳng tiểu học lớp tháng 6 8

  1. T

    học Sư phạm Tiểu HỌc (Mầm nOn) hệ Văn bằng 2 Cao ĐẲng chính quy gấp, LỚp nhanh có BẰNg

    Liên hệ: CÔ HƯƠNG 0987 758 401 hoặc CÔ MINH 0987 748 463. Liên thông chính quy sư phạm mầm non, sư phạm giáo dục tiểu học từ trung cấp lên cao đẳng. Chấp nhận mọi bằng Trung cấp CĐ ĐH ngành khác liên thông đổi ngành sang học giáo dục mầm non tiểu học, thời gian học cuối tuần vào thứ 7 chủ...
  2. T

    Xét TỪ BẰng nghề, TC, CĐ, ĐH chuyển Đổi học VB2 cao đẲNG TIỂU HỌC chính Quy, dẠY cấp 1

    Liên hệ: CÔ HƯƠNG 0987 758 401 hoặc CÔ MINH 0987 748 463. Liên thông chính quy sư phạm mầm non, sư phạm giáo dục tiểu học từ trung cấp lên cao đẳng. Chấp nhận mọi bằng Trung cấp CĐ ĐH ngành khác liên thông đổi ngành sang học giáo dục mầm non tiểu học, thời gian học cuối tuần vào thứ 7 chủ...