văn bằng 2 cao đẳng tiểu học

 1. T

  quận cầu giấy - HỌC VĂN BẰNG 2 CĐ ĐH SƯ PHẠM TIỂU HỌC - MẦM NON tháng 11 12 năm 2018

  Điện thoại liên hệ: 0987.748.463 (Cô Minh) hoặc 0987.758.401 (Cô Hương) Liên thông chính quy sư phạm Mầm non, sư phạm giáo dục Tiểu học từ trung cấp lên cao đẳng. Chấp nhận mọi bằng Trung cấp Cao đẳng Đại học các ngành khác liên thông đổi ngành sang học giáo dục mầm non tiểu học, thời...
 2. T

  Nộp bằng ngành KẾ TOÁN chuyển đổi bằng, học vb2 mầm non, tiểu học nhanh chóng

  Điện thoại liên hệ: 0987.748.463 (Cô Minh) hoặc 0987.758.401 (Cô Hương) chuyển đổi bằng, Liên thông chính quy sư phạm Mầm non, sư phạm giáo dục Tiểu học từ trung cấp lên cao đẳng. Chấp nhận mọi bằng Trung cấp Cao đẳng Đại học các ngành khác liên thông đổi ngành sang học giáo dục mầm...
 3. T

  VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG SƯ PHẠM MẦM NON. lớp đi học ngay, công lập, quận bắc từ liêm

  Liên hệ ĐT: 0987.748.463 (Cô Minh) hoặc 0987.758.401 (Cô Hương) Liên thông chính quy sư phạm Mầm non, sư phạm giáo dục Tiểu học từ trung cấp lên cao đẳng. Chấp nhận mọi bằng Trung cấp Cao đẳng Đại học các ngành khác liên thông đổi ngành sang học giáo dục mầm non tiểu học, thời gian học cuối...
 4. T

  THời Gian Học CAO Đẳng SƯ PHẠM MẦM NOn cho NGười đang đi làm (đào tạo hệ chính quy)

  Liên hệ ĐT: 0987.748.463 (Cô Minh) hoặc 0987.758.401 (Cô Hương) Liên thông chính quy sư phạm Mầm non, sư phạm giáo dục Tiểu học từ trung cấp lên cao đẳng. Chấp nhận mọi bằng Trung cấp Cao đẳng Đại học các ngành khác liên thông đổi ngành sang học giáo dục mầm non tiểu học, thời gian học cuối...
 5. T

  Từ Bằng Tại Chức, NGhề,.... Chuyển đổi ngay sang Bằng chính Quy Mầm non, TIỂU Học ntn?

  Điện thoại liên hệ: 0987.748.463 (Cô Minh) hoặc 0987.758.401 (Cô Hương) Liên thông chính quy sư phạm Mầm non, sư phạm giáo dục Tiểu học từ trung cấp lên cao đẳng. Chấp nhận mọi bằng Trung cấp Cao đẳng Đại học các ngành khác liên thông đổi ngành sang học giáo dục mầm non tiểu học, thời...