vừa đi làm vừa học sư phạm mầm non chính quy

  1. T

    cơ Hội đi DẠy Mầm Non nhanh- Học khóa VĂN bằNg 2 trung Cấp Mầm non cấp bằng 2018

    Điện thoại hỗ trợ (cô Hương 0987 758 401) – (Cô Minh 0987 748 463) Học văn bằng 2 Mầm non Trung Cấp sư phạm chính quy năm 2018. Văn bằng 2 Mầm non Thời gian học 1 năm, Trung cấp sư phạm chính quy, đang tuyển sinh xét tuyển nhập học ngay, học vào chủ nhật hàng tuần...