Bộ Tài Chính Hạch toán bù trừ phải thu phải trả thông tư 200

Kính gửi Bộ Tài chính! Tôi có một vấn đề sau mong quý Bộ hướng dẫn giải đáp. Theo hướng dẫn tại thông tư 200/2014/TTBTC về tài khoản 131 có nội dung hướng dẫn tài khoản này có số dư bên Nợ, cũng có thể có số dư bên Có. Tôi xin lấy ví dụ: cuối năm tôi có 2 khách hàng A và B, trong đó khách hàng A nợ 50.000.000 đ hẹn 16.1 năm sau thanh toán, khách hàng B ứng trước tiền hàng 50.000.000 hẹn 20.2 năm sau lấy hàng, trên sổ chi tiết thì 1 sổ dư Nợ và 1 sổ dư Có, tuy nhiên trên Sổ Cái TK 131 thì số dư cuối kỳ được thể hiện như nào: dư cả 2 bên Nợ và Có là 50.000.000 hay bù trừ Nợ và Có để cho số dư bằng 0? Kính mong quý Bộ hướng dẫn giúp tôi vấn đề này.
Tôi xin chân thành cảm ơn quý Bộ!

(13/04/2018)


Trả lời:
1525941147248.png
 

Những bài viết được đọc nhiều nhất

Tuyển dụng kế toán - Cộng Đồng Kế Toán Việt Nam
Top