Bộ Tài Chính Mẫu s34-H lấy số liệu thế nào theo Thông tư 107/2017/TT-BTC.

so-chi-tiet.png
Do tôi đọc hướng dẫn của vụ chế độ kế toán và kiểm toán mà không hiểu, được mẫu s34-H lấy số liệu thế nào: Vì vậy tôi muốn vụ chế độ kế toán và kiểm toán giải đáp giúp một số câu hỏi để người làm phần mềm kế toán cũng như người làm kế toán không bị hiểu nhầm các vấn đề không mong muốn: Thứ nhất: ở dưới dòng SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI KHÁCH HÀNG Có ghi Năm:…………………………. Nhưng bên dưới mẫu có dòng - Cộng phát sinh tháng, như vậy dữ liệu trong bảng dưới là dữ liệu của tháng nào? Hay dữ liệu của năm? Thứ hai: Nếu dữ liệu báo cáo dưới lấy toàn bộ tháng lên, thì có nhóm dữ liệu theo từng tháng không? Hoặc cộng phát sinh, số dư, theo từng tháng không? Trong mẫu cũng như hướng dẫn không đề cập đến vấn đề này. Mong vụ chế độ kế toán và kiểm toán giải đáp giúp. Xin chân thành cảm ơn!!

Trả lời:

Câu hỏi của bạn hỏi về mẫu sổ S34-H thực tế mẫu sổ S34-H ‘Sổ chi tiết thanh toán với khách hàng’ được quy định tại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Thông tư 107/2017/TT-BTC.
Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp quy định Sổ kế toán mở theo năm để theo dõi toàn bộ các số liệu phát sinh ghi sổ kế toán trong 1 năm tài chính, tuy nhiên trong biểu mẫu còn yêu cầu cộng số phát sinh tháng để phục vụ các yêu cầu về quản lý, đối chiếu số liệu với các phần hành có liên quan, vì vậy hàng tháng đơn vị phải thực hiện việc tính toán để cộng số phát sinh trong tháng, tính số dư cuối tháng và số lũy kế từ đầu năm.
 

Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Những bài viết được đọc nhiều nhất

Top