Có gì mới?

Nội quy box tuyển dụng việc làm

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Atm919

Quản trị
Thành viên BQT
Tham gia
2/5/18
Bài viết
77
Thích
5
#61
Banned user: hoangtho85
Banned by: Atm919
Ban started: 2019-07-25 15:49:50
Ban end: forever
Reason for banning: Spam. Vui lòng liên hệ với quản trị viên nếu bạn cho răng có sự nhầm lẫn.
 

Atm919

Quản trị
Thành viên BQT
Tham gia
2/5/18
Bài viết
77
Thích
5
#62
Banned user: tuyensinh
Banned by: Atm919
Ban started: 2019-07-25 15:50:01
Ban end: forever
Reason for banning: Spam. Vui lòng liên hệ với quản trị viên nếu bạn cho răng có sự nhầm lẫn.
 

Atm919

Quản trị
Thành viên BQT
Tham gia
2/5/18
Bài viết
77
Thích
5
#63
Banned user: mol2222
Banned by: Atm919
Ban started: 2019-07-25 15:50:09
Ban end: forever
Reason for banning: Spam. Vui lòng liên hệ với quản trị viên nếu bạn cho răng có sự nhầm lẫn.
 

Atm919

Quản trị
Thành viên BQT
Tham gia
2/5/18
Bài viết
77
Thích
5
#64
Banned user: Kingdom36
Banned by: Atm919
Ban started: 2019-07-25 15:50:17
Ban end: forever
Reason for banning: Spam. Vui lòng liên hệ với quản trị viên nếu bạn cho răng có sự nhầm lẫn.
 

Atm919

Quản trị
Thành viên BQT
Tham gia
2/5/18
Bài viết
77
Thích
5
#65
Banned user: ngayphattai
Banned by: Atm919
Ban started: 2019-07-25 15:50:26
Ban end: forever
Reason for banning: Spam. Vui lòng liên hệ với quản trị viên nếu bạn cho răng có sự nhầm lẫn.
 

Atm919

Quản trị
Thành viên BQT
Tham gia
2/5/18
Bài viết
77
Thích
5
#66
Banned user: tuean
Banned by: Atm919
Ban started: 2019-07-26 02:15:16
Ban end: forever
Reason for banning: Spam. Vui lòng liên hệ với quản trị viên nếu bạn cho răng có sự nhầm lẫn.
 

Atm919

Quản trị
Thành viên BQT
Tham gia
2/5/18
Bài viết
77
Thích
5
#67
Banned user: thanhca1794
Banned by: Atm919
Ban started: 2019-07-26 02:15:32
Ban end: forever
Reason for banning: Spam. Vui lòng liên hệ với quản trị viên nếu bạn cho răng có sự nhầm lẫn.
 

Atm919

Quản trị
Thành viên BQT
Tham gia
2/5/18
Bài viết
77
Thích
5
#68
Banned user: nguyen 2887
Banned by: Atm919
Ban started: 2019-07-26 02:15:55
Ban end: forever
Reason for banning: Spam. Vui lòng liên hệ với quản trị viên nếu bạn cho răng có sự nhầm lẫn.
 

Atm919

Quản trị
Thành viên BQT
Tham gia
2/5/18
Bài viết
77
Thích
5
#69
Banned user: thanh555
Banned by: Atm919
Ban started: 2019-08-09 04:24:47
Ban end: forever
Reason for banning: Spam. Vui lòng liên hệ với quản trị viên nếu bạn cho răng có sự nhầm lẫn.
 

Atm919

Quản trị
Thành viên BQT
Tham gia
2/5/18
Bài viết
77
Thích
5
#70
Banned user: htmai
Banned by: Atm919
Ban started: 2019-08-09 04:25:15
Ban end: forever
Reason for banning: Spam. Vui lòng liên hệ với quản trị viên nếu bạn cho răng có sự nhầm lẫn.
 

Atm919

Quản trị
Thành viên BQT
Tham gia
2/5/18
Bài viết
77
Thích
5
#71
Banned user: tuyensinh
Banned by: Atm919
Ban started: 2019-08-09 04:25:23
Ban end: forever
Reason for banning: Spam. Vui lòng liên hệ với quản trị viên nếu bạn cho răng có sự nhầm lẫn.
 

Atm919

Quản trị
Thành viên BQT
Tham gia
2/5/18
Bài viết
77
Thích
5
#72
Banned user: khuyen
Banned by: Atm919
Ban started: 2019-08-09 04:25:27
Ban end: forever
Reason for banning: Spam. Vui lòng liên hệ với quản trị viên nếu bạn cho răng có sự nhầm lẫn.
 

Atm919

Quản trị
Thành viên BQT
Tham gia
2/5/18
Bài viết
77
Thích
5
#73
Banned user: caodangvanlang
Banned by: Atm919
Ban started: 2019-08-09 04:25:34
Ban end: forever
Reason for banning: Spam. Vui lòng liên hệ với quản trị viên nếu bạn cho răng có sự nhầm lẫn.
 

Atm919

Quản trị
Thành viên BQT
Tham gia
2/5/18
Bài viết
77
Thích
5
#74
Banned user: khuyen
Banned by: Atm919
Ban started: 2019-08-09 04:25:36
Ban end: forever
Reason for banning: Spam. Vui lòng liên hệ với quản trị viên nếu bạn cho răng có sự nhầm lẫn.
 

Atm919

Quản trị
Thành viên BQT
Tham gia
2/5/18
Bài viết
77
Thích
5
#75
Banned user: nguyenphuocan
Banned by: Atm919
Ban started: 2019-08-09 04:26:39
Ban end: forever
Reason for banning: Spam. Vui lòng liên hệ với quản trị viên nếu bạn cho răng có sự nhầm lẫn.
 

Atm919

Quản trị
Thành viên BQT
Tham gia
2/5/18
Bài viết
77
Thích
5
#76
Banned user: sumerian1977
Banned by: Atm919
Ban started: 2019-08-09 04:26:54
Ban end: forever
Reason for banning: Spam. Vui lòng liên hệ với quản trị viên nếu bạn cho răng có sự nhầm lẫn.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.