Có gì mới?

Nội quy box tuyển dụng việc làm

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Atm919

Quản trị
Thành viên BQT
Tham gia
2/5/18
Bài viết
77
Thích
5
#61
Banned user: hoangtho85
Banned by: Atm919
Ban started: 2019-07-25 15:49:50
Ban end: forever
Reason for banning: Spam. Vui lòng liên hệ với quản trị viên nếu bạn cho răng có sự nhầm lẫn.
 

Atm919

Quản trị
Thành viên BQT
Tham gia
2/5/18
Bài viết
77
Thích
5
#62
Banned user: tuyensinh
Banned by: Atm919
Ban started: 2019-07-25 15:50:01
Ban end: forever
Reason for banning: Spam. Vui lòng liên hệ với quản trị viên nếu bạn cho răng có sự nhầm lẫn.
 

Atm919

Quản trị
Thành viên BQT
Tham gia
2/5/18
Bài viết
77
Thích
5
#63
Banned user: mol2222
Banned by: Atm919
Ban started: 2019-07-25 15:50:09
Ban end: forever
Reason for banning: Spam. Vui lòng liên hệ với quản trị viên nếu bạn cho răng có sự nhầm lẫn.
 

Atm919

Quản trị
Thành viên BQT
Tham gia
2/5/18
Bài viết
77
Thích
5
#64
Banned user: Kingdom36
Banned by: Atm919
Ban started: 2019-07-25 15:50:17
Ban end: forever
Reason for banning: Spam. Vui lòng liên hệ với quản trị viên nếu bạn cho răng có sự nhầm lẫn.
 

Atm919

Quản trị
Thành viên BQT
Tham gia
2/5/18
Bài viết
77
Thích
5
#65
Banned user: ngayphattai
Banned by: Atm919
Ban started: 2019-07-25 15:50:26
Ban end: forever
Reason for banning: Spam. Vui lòng liên hệ với quản trị viên nếu bạn cho răng có sự nhầm lẫn.
 

Atm919

Quản trị
Thành viên BQT
Tham gia
2/5/18
Bài viết
77
Thích
5
#66
Banned user: tuean
Banned by: Atm919
Ban started: 2019-07-26 02:15:16
Ban end: forever
Reason for banning: Spam. Vui lòng liên hệ với quản trị viên nếu bạn cho răng có sự nhầm lẫn.
 

Atm919

Quản trị
Thành viên BQT
Tham gia
2/5/18
Bài viết
77
Thích
5
#67
Banned user: thanhca1794
Banned by: Atm919
Ban started: 2019-07-26 02:15:32
Ban end: forever
Reason for banning: Spam. Vui lòng liên hệ với quản trị viên nếu bạn cho răng có sự nhầm lẫn.
 

Atm919

Quản trị
Thành viên BQT
Tham gia
2/5/18
Bài viết
77
Thích
5
#68
Banned user: nguyen 2887
Banned by: Atm919
Ban started: 2019-07-26 02:15:55
Ban end: forever
Reason for banning: Spam. Vui lòng liên hệ với quản trị viên nếu bạn cho răng có sự nhầm lẫn.
 

Atm919

Quản trị
Thành viên BQT
Tham gia
2/5/18
Bài viết
77
Thích
5
#69
Banned user: thanh555
Banned by: Atm919
Ban started: 2019-08-09 04:24:47
Ban end: forever
Reason for banning: Spam. Vui lòng liên hệ với quản trị viên nếu bạn cho răng có sự nhầm lẫn.
 

Atm919

Quản trị
Thành viên BQT
Tham gia
2/5/18
Bài viết
77
Thích
5
#70
Banned user: htmai
Banned by: Atm919
Ban started: 2019-08-09 04:25:15
Ban end: forever
Reason for banning: Spam. Vui lòng liên hệ với quản trị viên nếu bạn cho răng có sự nhầm lẫn.
 

Atm919

Quản trị
Thành viên BQT
Tham gia
2/5/18
Bài viết
77
Thích
5
#71
Banned user: tuyensinh
Banned by: Atm919
Ban started: 2019-08-09 04:25:23
Ban end: forever
Reason for banning: Spam. Vui lòng liên hệ với quản trị viên nếu bạn cho răng có sự nhầm lẫn.
 

Atm919

Quản trị
Thành viên BQT
Tham gia
2/5/18
Bài viết
77
Thích
5
#72
Banned user: khuyen
Banned by: Atm919
Ban started: 2019-08-09 04:25:27
Ban end: forever
Reason for banning: Spam. Vui lòng liên hệ với quản trị viên nếu bạn cho răng có sự nhầm lẫn.
 

Atm919

Quản trị
Thành viên BQT
Tham gia
2/5/18
Bài viết
77
Thích
5
#73
Banned user: caodangvanlang
Banned by: Atm919
Ban started: 2019-08-09 04:25:34
Ban end: forever
Reason for banning: Spam. Vui lòng liên hệ với quản trị viên nếu bạn cho răng có sự nhầm lẫn.
 

Atm919

Quản trị
Thành viên BQT
Tham gia
2/5/18
Bài viết
77
Thích
5
#74
Banned user: khuyen
Banned by: Atm919
Ban started: 2019-08-09 04:25:36
Ban end: forever
Reason for banning: Spam. Vui lòng liên hệ với quản trị viên nếu bạn cho răng có sự nhầm lẫn.
 

Atm919

Quản trị
Thành viên BQT
Tham gia
2/5/18
Bài viết
77
Thích
5
#75
Banned user: nguyenphuocan
Banned by: Atm919
Ban started: 2019-08-09 04:26:39
Ban end: forever
Reason for banning: Spam. Vui lòng liên hệ với quản trị viên nếu bạn cho răng có sự nhầm lẫn.
 

Atm919

Quản trị
Thành viên BQT
Tham gia
2/5/18
Bài viết
77
Thích
5
#76
Banned user: sumerian1977
Banned by: Atm919
Ban started: 2019-08-09 04:26:54
Ban end: forever
Reason for banning: Spam. Vui lòng liên hệ với quản trị viên nếu bạn cho răng có sự nhầm lẫn.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
1,193
Bài viết
1,297
Thành viên
133
Thành viên mới
xay