Trách nhiệm của người lao động làm thất thoát tài sản

Một nhân viên lễ tân làm trong nhà nghỉ, anh nhân viên ấy đã cho khách nợ lại số tiền 11 triệu đồng người khách có viết giấy hẹn đến 3 hôm sau quay lại chả tiền cho nhà nghỉ. Nhưng người khách lại trốn, không trả tiền cho nhà nghỉ. Anh nhân viên sợ mình phải đền số tiền đó nên đã tự bỏ việc về quê. Cho em hỏi nhân viên đó đã vi phạm những nghĩa vụ gì và chủ nhà nghỉ có thể kiện đòi bồi thường được không?
Người gửi: Hoàng Tuấn Anh
TRẢ LỜI CÓ TÍNH CHẤT THAM KHẢO
Điều 130 Bộ luật Lao động quy định về Bồi thường thiệt hại như sau:
“1. Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi người lao động làm việc, thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hàng tháng vào lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ luật này.
Điều 43. Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật
1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.
2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.
3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này.”
Trong trường hợp này, nhân viên nhà nghỉ có trách nhiệm bồi thường vì làm thất thoát tài sản của người sử dụng lao động và phải bồi thường theo Điều 130 Bộ luật lao động. Và việc tự ý bỏ việc về quê không thuộc trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định tại Điều 37 Bộ luật lao động nên nhân viên đó đã vi phạm quy định về chấm dứt hợp đồng và có các nghĩa vụ theo quy định tại Điều 43 của Bộ luật Lao động. Như vậy, chủ nhà nghỉ có quyền kiện ra tòa dân sự để yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
 

Những bài viết được đọc nhiều nhất

Tuyển dụng kế toán - Cộng Đồng Kế Toán Việt Nam
Top